نمونه کارها   نمونه کارها


Mtoosi
دسته بندی : تجاری
با تمرکز بر جنبه ی ظاهری و گرافیکی
مشاهده ی سایت
Baziam
دسته بندی : سرگرمی
با تمرکز بر جنبه ی مالتی مدیا
مشاهده ی سایت
ITGDP
دسته بندی : علمی
با تمرکز بر جنبه ی برنامه نویسی و پایگاه اطلاعاتی
مشاهده ی سایت