لطفاً چند لحظه صبر کنید ...

ثبت سفارش   ثبت سفارش


به منظور ثبت سفارش یک پروژه ، پس از تکمیل اطلاعات تماس ، لطفاً در قسمت توضیحات ، موضوع سایتی که قصد سفارش آن را دارید بیان نموده و در مورد امکانات کلیدی که انتظار دارید حتماً در سایت گنجانده شود توضیحاتی را ذکر نمایید ، در صورتی که سایت نمونه‌ای وجود دارد که توجه شما را از نظر ظاهری یا نوع کاربری به خود جلب کرده و مشابه آن چیزی است که مد نظر شماست ، آدرس آن را ذکر نمایید تا از این طریق شکل ظاهری و یا امکانات مورد نیاز خود را بهتر و ملموس‌تر بیان کرده باشید ، پس از آنکه سفارش خود را ثبت نمایید ، پروژه‌ی شما برآورد قیمت گردیده و از طریق اطلاعات تماس به منظور تعیین دقیق جزئیات و تعیین قیمت با شما تماس گرفته خواهد شد.